Ægtefællebidrag

Ægtefæller har pligt til at forsørge hinanden, så længe de er gift. I visse tilfælde gælder denne forpligtelse dog også i en periode efter en separation/skilsmisse, idet den ene af ægtefællerne kan være forpligtet til at betale et såkaldt ægtefællebidrag.

 

Parterne kan selv indgå en aftale om ægtefællebidrag. Kan parterne ikke blive enige, vil retten træffe en afgørelse.

 

Retten vil i den forbindelse lægge vægt på følgende:

  • Ægteskabets varighed
  • Bidragsmodtagerens behov for bidrag
  • Bidragspligtiges mulighed for at betale bidrag.

 

Mens retten træffer afgørelse om selve bidragspligten og bidragets varighed, er det Statsforvaltningen, der fastsætter bidragets størrelse.