Bopæl

Hvis I går fra hinanden eller bliver skilt, skal det besluttes hos hvem jeres fællesbarn skal have bopælsadresse.

 

Hvis I ikke kan blive enige om det, må I bede om Statsforvaltningens hjælp. Statsforvaltningen vil her efter indkalde til et møde og forsøge at ”mægle” mellem parterne. Hvis I fortsat ikke kan blive enige, vil Statsforvaltningen sende bopælssagen i retten. En dommmer vil her efter i en retssag træffe afgørelse om, hvor barnet skal bo.

 

I en sådan sag har man muligvis en retshjælpsforsikring, der dækker sagens omkostninger. Hvis ikke, kan man søge om fri proces, hvis man opfylder de økonomiske betingelser.
 

Vi kan hjælpe dig!
  • Vejlede om bopælsret og hvad der lægges vægt på, hvis der er uenighed
  • Deltage i møder i Statsforvaltningen
  • Repræsentere dig i en bopælssag i retten
  • Vi har mange års erfaring inden for familieret


RING 71 99 03 24