Retshjælp og fri proces

Retshjælp

De fleste har en retshjælpsforsikring via deres indboforsikring.

 

Som standardbetingelse i alle retshjælpsforsikringer tages der dog forbehold for dækning i familieretlige sager, herunder forældremyndighedssager.

 

Det er dog muligt i visse forsikringsselskaber at opnå dækning i sager, der alene omhandler barnets bopæl. Der vil i så fald være en selvrisiko forbundet med retshjælpsdækningen, medmindre man opfylder de økonomiske kriterier for fri proces.

 

Retshjælpen dækker alene selve retssagen og ikke rådgivning, deltagelse ved møder i Statsforvaltningen mv.

 

Hvis du ikke kan få retshjælpsdækning gennem dit forsikringsselskab, kan du alternativt søge om fri proces.

 

Fri proces

Man kan få fri proces, hvis man opfylder nogle økonomiske betingelser. Fri proces betyder, at du ikke selv skal betale advokatens salær i forbindelse med en retssag vedrørende forældremyndighed eller barnets bopæl.

 

Man kan ikke få fri proces til det arbejde, der ligger forud for retssagen, f.eks. møder i Statsforvaltningen.

 

Man kan heller ikke få fri proces i samværssager, idet sådanne sager alene behandles i Statsforvaltningen (og ikke kan sendes i retten).

Hvad er de økonomiske betingelser for fri proces?

Beløbsgrænserne bliver reguleret hvert år.

I 2017 må en enlig ansøgers indtægtsgrundlag ikke overstige kr. 315.000.

Lever du i et samlivsforhold, må jeres samlede indtægtsgrundlag ikke overstige kr. 400.000.

De nævnte beløb forhøjes med kr. 55.000 for hvert hjemmeboende barn, herunder stedbørn og plejebørn under 18 år.

 

Vi kan hjælpe dig!
  • Hjælpe med at søge retshjælpsdækning
  • Ansøge om fri proces
  • Vi har mange års erfaring inden for familieret


RING 71 99 03 24