Separation

Hvis man ikke længere ønsker at være gift, har man ret til at blive separeret. Det gør man ved at indsende en anmoding om separation til Statsforvaltningen.

 

Separation er en slags ”prøveperiode”, hvor man skal finde ud af, om man ønsker at genoptage forholdet eller ønsker at blive skilt.

En separation ophæver næsten alt det, der gælder, når man er gift; blandt andet ophører formuefællesskabet, og man arver heller ikke hinanden, hvis den ene går bort.

 

Når man har været separeret i seks måneder, har man ret til at blive skilt. Dette sker ikke automatisk. Man skal derimod indsende en ansøgning om skilsmisse til Statsforvaltningen.

 

Hvis parterne er enige om separation og de vilkår, der er beskrevet nedenfor, kan Statsforvaltningen uden videre lave en separationsbevilling.

 

Hvis parterne derimod ikke er enige om at blive separeret eller er uenige om vilkår, vil Statsforvaltningen indkalde til en såkaldt vilkårsforhandling. Det er et møde, hvor Statsforvaltningen vejleder og gennemgår de gældende regler.

Selvom parterne er enige, kan man godt tilvælge en vilkårsforhandling, hvis man blot ønsker at blive vejledt.

 

Hvis parterne fortsat er uenige om separation og vilkår, vil sagen blive sendt i retten, hvor en dommer vil træffe afgørelse i sagen. Bevillingen vil i dette tilfælde blive udstedt ved en dom.

Ved en sådan sag kan der søges om fri proces.

 

Hvad koster det?

Når man sender blanketten med anmodning om separation, skal der betales et gebyr på kr. 420,00.

Hvis man ønsker en vilkårsforhandling, koster dette kr. 950,00.

 

Hvis det er Statsforvaltningen, der vælger at indkalde til en vilkårsforhandling, på trods af, at man har fravalgt det, skal man ikke selv betale.

 

Vi kan hjælpe dig!
  • Vejlede om separation og de gældende regler
  • Deltage ved vilkårsforhandling og sikre, at der indgås en ordentlig aftale
  • Føre sagen i retten, hvis der ikke opnås enighed
  • Vi har mange års erfaring inden for familieret


RING 71 99 03 24