Skilsmisse

Hvis I er enige, kan man blive skilt med det samme.

 

Derudover kan man i følgende tilfælde få bevilliget en direkte skilsmisse:

 

  • Den anden har været utro
  • Du og din ægtefælle har boet hver for sig i to år eller mere pga. uoverensstemmelser
  • Den anden har begået vold mod dig eller jeres barn/børn
  • Den ene af jer er allerede gift med en anden
  • Den anden har bortført jeres fælles barn/børn til udlandet.

 

Hvis I er uenige, kan man blive skilt efter udløbet af separationsperioden på seks måneder. Det kræver blot, at man indsender en ansøgning om skilsmisse til Statsforvaltningen. I ansøgningen skal man vedlægge kopi af separationsbevillingen/dommen om separation.

 

Man kan som ved separation vælge/fravælge vilkårsforhandling.

 

 

Hvad koster det?

Ansøgning om skilsmisse koster kr. 420,00.

 

Vi kan hjælpe dig!
  • Vejlede om skilsmisse og de gældende regler
  • Deltage ved vilkårsforhandling og sikre, at der indgås en ordentlig aftale
  • Føre sagen i retten, hvis der ikke opnås enighed
  • Vi har mange års erfaring inden for familieret


RING 71 99 03 24