Statsforvaltningen

Statsforvaltningen er en myndighed, som varetager en række opaver på vegne af den danske stat.

 

Statsforvaltningen behandler blandt andet ansøgninger om separation og skilsmisse, samværssager, sager om forældremyndighed og/eller barnets bopæl og fastsætter størrelsen af børnebidrag og ægtefællebidrag.

 

Statsforvaltningen kan henvise en række sager til behandling ved Retten.